Klik her for at oprette en profil


Kommissorium for Sponsor & Eventudvalg

Sambmensætning

Sponsor- og Eventudvalget består af 4 personer bestående af et bestyrelsesmedlem og tre menige udvalgsmedlemmer. Udvalget skal konstitueres årligt, senest 1. maj.

Ansvar & myndighed

Udvalget er budgetansvarlig. Den bestyrelsesansvarlige holder bestyrelsen orienteret. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler. Skal sikre efterlevelse af god sponsorpleje samt god sponsoretik. I krisesituationer er det kun formanden, der udtaler sig.
 

Opgaver

Sponsor- og Eventudvalget har følgende opgaver
· Sikre at god sponsorpleje føres ud i praksis (fx billeder, artikler)
· Sikre udarbejdelse og effektuering af sponsorkoncepter i samarbejde med blandt andet løbsudvalg vedrørende konkrete løbsarrangementer.
· Sikre koordinering af sponsorindsats, herunder kontakt til eksisterende sponsorer og nye sponsoremner
· Udarbejde sponsorkontrakter til godkendelse i bestyrelsen
· Sikre koordinering af individuelle ryttersponsorater
· Udarbejdelse af tøjdesign i forbindelse med hver ny sponsorperiode
· Sikre bedst mulig eksponering af klubtøjet i samarbejde med Kommunikationsudvalget
· Udarbejde årsplan for event, herunder redegøre for budgetmæssige omkostninger. Forslag skal foreligge ultimo året vedrørende det efterfølgende kalenderår
· Fundraising
· Udarbejdelse af etisk regelsæt for sponsering til godkendelse i bestyrelsen
· Ansvarlig for tøj distribution til medlemmerne
· Opdatere hjemmesidens information om udvalgets aktiviteter
 

Kvalifikationer

Medlemmerne af Sponsor- og Eventudvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer
· Salg
· Opsøgning af sponsoremner · Pleje af netværk
· Flair for opmærksomhedsskabende events
· Idemand
· Kontaktskaber
· Koordinator
· Afslutter

Mødefrekvens

4 gange årligt á 2-3 timer eller efter behov i forbindelse med ny sponsorperiode.