Klik her for at oprette en profil


Kommissorium for Kommunikationsudvalg

 

Sammensætning

Kommunikationsudvalget består af 3-4 personer bestående af et bestyrelsesmedlem og eller webmaster og to menige udvalgsmedlemmer. Udvalget skal konstitueres årligt, senest 1. maj.

Ansvar & myndighed

Udvalget er budgetansvarlig. Den bestyrelsesansvarlige holder bestyrelsen orienteret. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler. Skal sikre at klubbens kommunikationsstrategi efterleves. I krisesituationer er det kun formanden, der udtaler sig

Opgaver

Kommunikationsudvalget har følgende opgaver
· Sikre at klubbens kommunikationsstrategi føres ud i praksis og evalueres
· Ekstern presse- og PR-arbejde i forbindelse med sportslige og sociale arrangementer
· Intern presse- og PR-arbejde i forbindelse med sportslige og sociale arrangementer samt information om og kommunikation til klubbens medlemmer om bl.a. træningsplaner, træningslejre etc., herunder udsendelse af nyhedsbreve
· Sikre flow såvel ekstern som intern kommunikation i henhold til ovenstående
· Overordnet ansvar for drift og design af klubbens hjemmeside, herunder fornyelse af domæne
· Udarbejdelse og vedligeholdelse af designmanual
· Ad hoc kommunikationsopgaver, herunder udarbejdelse af informationspjecer for klubben og arrangementer
· Samarbejde med Sponsor- og Eventudvalg vedrørende af sponsorprospekter