Klik her for at oprette en profil
Eneste punkt på dagsordenen

Vedtagelse af budgettet for 2017
.

Generalforsamlingen blev godkendt som lovligt indkaldt med 4 ugers varsel.


Budgettet blev gennemgået af kasserer Henrik Malmgren, og få justeringer lavet, hvorefter det blev enstemmigt vedtaget.


Budgettet offentliggøres på klubbens hjemmeside til orientering for de medlemmer, som ikke deltog.


Referat: Thomas Hannibal


Efter generalforsamlingen fortsatte vi med medlemsmøde, hvor formanden orienterede om bestyrelsens arbejde i 2016.

 

Der er en udskiftning i gang i vores udvalg, og i 2017 vil der være følgende udvalg:

1) Træningsudvalg

2) Løbsudvalg

3) Ungdomsudvalg

4) Klublivsudvalg

 

Trænerudvalget har været samlet til et formøde, og der var fint fremmøde og interesse for at arbejde sammen i det nye år.

 

Næste møde bliver 1/3 kl. 19

 

Der vil blive lavet en samlet træningsplan for Sommersæsonen 2017 med start 26/3, og alle som kan byde en med at tage bare nogle få ture er velkommen. Udvalget er interesseret i så mange som muligt, og der vil også blive arbejdet på, at vores trænere kan komme på kursus hos DCU og/eller DGI, så man kan også melde sig for at deltage i disse aktiviteter.

 

Der kræves ikke anden forudsætning, end at man har lyst til at deltage.

 

Løbsudvalget har følgende opgaver i 2017:

9/4   Forårsklassikeren ”Forårsdag i Hell-singør”

10/9 DCU Licensløb

September/oktober: Klubmesterskaber og UCI-cross Forårsklassikeren kører, selvom der endnu ikke er opnået officiel tilladelse, men det håber vi bliver løst på et møde med politiet i januar. Der vil blive efterspurgt hjælpere, og vi håber at medlemmerne fortsat vil være med til at hjælpe.

 

Der mangler en styregruppe på licensløbet, men det arbejdes der på – også her er alle interesserede velkommen til at byde ind, og der er kyndig assistance til selve planlægningen.

 

UCI løbet giver foruden selve konkurrencerne flere muligheder for at tjene noget til klubkassen, og det meldes der ud om fra Henrik Sørensen, når tiden nærmer sig.

 

Ungdomsudvalget forsøger vi også at løbe i gang igen. Det er ambitionen at der tilbydes træning for børn i alderen 11-18 torsdag og lørdag. Udvalget vil meget gerne have hjælp af nogle flere medlemmer. Der er et kursus om ”Aldersrelateret træning” 21/1, hvor Flemming Rasmussen deltager, og det vil være dejligt hvis han kan få selskab den dag. Vi håber på, at der kommer børn med forældre, som også kan hjælpe lidt, men det er klubben der skal stå for opgaven, og ligesom med trænerudvalget er den eneste forudsætning (ud over en børneattest), at man er interesseret.

 

Klublivsudvalget skal også fornys i 2017. Vi venter på istandsættelsen af de nye lokaler, som er påbegyndt, og meget af aktiviteten kommer nok til at handle om dem. Sommerfest? Rytterfest? Klubture? Der er en masse at arbejde med.

 

Træningslejren i Sverige har været arrangeret af udvalget hidtil, og den falder bort i 2017 i den oprindelige form. Alle er velkommen til at komme med ideer og forsøge at arrangere noget som erstatning, og ellers bliver der planlægning af en tilsvarende tur i 2018.

 

Referant: Thomas Hannibal, formand