Klik her for at oprette en profil


Kommissorium for Licens & Eliteudvalg


Sammensætning

Udvalget består af 3 medlemmer, heraf en rytterrepræsentant, en trænerrepræsentant og et menigt medlem. Udvalget skal være på plads senest 1. maj.

Ansvar & myndighed

Udvalget er budgetansvarlig. De 3 medlemmer konstituerer en ansvarlig der referer til sportsudvalget. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler. Udvalget skal efterleve klubbens talent- og elitestrategien. Skal sikre at udvalget fungere optimalt. I krisesituationer er det kun formanden, der udtaler sig.

Licens- og eliteudvalget har følgende opgaver
· Koordinere den sportslige røde tråd i udvalget
· Sikre synliggørelse og implementering af talent- og elitestrategien
· Sikre der afholdes udviklingssamtaler med rytterne
· Ordne det administrative i forhold til tilmelding til større løb og arrangementer/lejre, herunder at sikre tilskud fra fx HSU
· Udarbejde udviklingsplaner for rytterne
· Kontakt til trænere og hjælpetræner
· Udarbejde sportslig årsplan. Senest 1. februar
· Udarbejde referat på møderne
· Ansvar for 1 gang årligt at ajourfører funktionsfordelingsanalysen 1. marts
· Udarbejdelse af udvalgets budget. Senest 1. februar
· Opdatere hjemmesidens information om udvalgets aktiviteter

 

Kvalifikationer

Medlemmerne af licens- og eliteudvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer
· Koordinator
· Kontaktskaber
· Opstarter 
· Afslutter
· Kende klubbens struktur til bunds 
· Trænerfaglige kompetencer 
· Konflikthåndtere 
· Organisere
· Erfaring fra cykling på højt niveau
 

Mødefrekvens

6 gange årligt á 2 timer. Estimeret timeforbrug (funktionsfordelingsanalysen)