Klik her for at oprette en profil

Kommissorium for Motionsudvalg

Sammensætning

Motionsudvalget består af 3 menige medlemmer og en træner. Trænergruppen udpeger selv deres repræsentant og de menige medlemmer udpeges af bestyrelsen. Udvalget skal være på plads senest 1. maj.

 

Ansvar & myndighed

Udvalget er budgetansvarlig - De 4 medlemmer konstituerer en ansvarlig der referer til sportsudvalget. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler. Motionsudvalget skal efterleve klubbens breddestrategi. Skal sikre at udvalget fungere optimalt. I krisesituationer er det kun formanden, der udtaler sig
 

Opgaver

· Motionsudvalget har følgende opgaver
· Koordinere den sportslige røde tråd i udvalget
· Sikre synliggørelse og implementering af breddestrategien
· Kontakt til trænere og hjælpetrænerne
· Udarbejde sportslig årsplan. Senest 1. februar
· Udarbejde referat på møderne
· Ansvar for 1 gang årligt at ajourfører funktionsfordelingsanalysen 1. marts
· Udarbejdelse af udvalgets budget. Senest 1. februar
· Opdatere hjemmesidens information om udvalgets aktiviteter
 

Kvalifikationer

Medlemmerne af motionsudvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer
· Koordinator
· Kontaktskaber
· Opstarter
· Afslutter
· Kende klubbens struktur til bunds
· Organisere
· Trænerfaglige kompetencer
 

Mødefrekvens

6 gange årligt á 2 timer.