Klik her for at oprette en profil


Kommissorium for Forretningsudvalg.

Forretningsudvalget består af bestyrelsesformand Thomas Hannibal og kasserer Henrik Malmgreen.

Sammensætning

Forretningsudvalget består af 2 personer: Bestyrelsesformand og kasserer. Udvalget skal være på plads senest på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Ansvar & myndighed

Udvalget er det daglige økonomiudvalg og kan selvstændigt disponere i det daglige ifølge det af bestyrelsen lagte budget godkendt på generalforsamlingen. For uforudsete udgifter kan FU disponere op til 10.000,- kr. FU holder bestyrelsen orienteret. I krisesituationer er det kun formanden, der udtaler sig.

Opgaver

Forretningsudvalget har følgende opgaver · Give status for økonomi på hvert bestyrelsesmøde
· Udarbejde årsregnskab med budget (februar)
· Fremlæggelse af regnskab og budget på generalforsamling med revisor underskrift 
· Varetagelse af uforudsete udgifter
· Mundtligt referat på bestyrelsesmøder

Kvalifikationer

Medlemmerne af forretningsudvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer
· Pålidelig
· Tilgængelig 
· Aktiv
· Økonomisk ansvarlig 

Mødefrekvens

Løbende efter behov