Klik her for at oprette en profil

Kommissorium for Klublivsudvalg

Sammensætning

Klublivsudvalget består af fire menige udvalgsmedlemmer. Udvalget udpeger en formand, som er kontaktperson til bestyrelsen. Bestyrelsen udnævner en kontaktperson til udvalget. Udvalget skal være på plads senest 1. maj.

Ansvar & myndighed

Udvalget har ansvar for at planlægge aktiviteter der understøtter det sociale liv i klubben. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler.

Udvalget har ikke budgetansvar, men kan få tildelt budget efter ansøgning. I krisesituationer er det kun formanden, der udtaler sig.

Opgaver

Klublivsudvalget har følgende opgaver
· Der skal udarbejdes en årsplan senest 15. januar, hvor der udpeges en ansvarlig person eller flere for hvert arrangement
· Udarbejde budget for de forskellige arrangementer
· Udarbejde invitationer, annoncere på hjemmesiden
· Klublokalet vedligeholdes
· Løbende holde orden i løbsmateriale (evt. elektronisk)
· Afholdelse af rytterfest og sommerfest
· Evt. afholde et Juleløb eller julefrokost
· Stå for at arrangere et vist antal klubaftner
· Tværgående arrangementer kan holdes fx i Sverige, på en klubaften eller lign.
· En ansvarlig for udvalget sørger for at åbne og lukke klubaftenerne (eller uddelegere dette)
· Klubsalg Udos mv. under klubaftner
· Komme med forslag til bestyrelsen om nye arrangementer
· Opdatere hjemmesidens information om udvalgets aktiviteter
 

Kvalifikationer

Medlemmerne af Klublivsudvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer:
· Være engageret i klubben
· Organisere
· Kontaktskaber
· Koordinere
· Socialt orienteret
· Idemand 

Mødefrekvens

To gange om året passende i forhold til de to sæsonstarter